100A 60mV RU-DA SHUNT/ITALIA- RU-DA Italia shunts derivatori di corrente nebenwiderstände RU-DA derivatori di corrente nebenwiderstände current shunt made in Italy

RU-DA Italia shunts derivatori di corrente nebenwiderstände RU-DA derivatori di corrente nebenwiderstände current shunt made in Italy

100A 60mV RU-DA SHUNT/ITALIA

UNDER CONSTRUCTION